สายดื่มระวัง อีกหนึ่งสาเหตุของโรคเก๊าท์

โรคเก๊าท์ เป็นการอักเสบของข้อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันทีทันใด อาการเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วัน แล้วก็หายไป เป็นลักษณะเป็นๆหายๆและเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนผู้ป่วยบางรายอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรัง และโรคจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ข้อต่างๆเกิดความเสียหาย มีอาการผิดรูปร่างไป และไม่สามารถใช้งานได้ ข้อที่อักเสบมักบวม แดง กดเจ็บ และปวดมากขึ้นเมื่อขยับข้อหรือลูบสัมผัสเพียงเบา ๆ อาการปวดมักรุนแรงฉับพลันทุกข์ทรมานจนเดินลำบาก เดินกระเผลก อาจมีไข้ต่ำๆ ในผู้ป่วยบางราย และส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเก๊าท์จะเป็นผู้ชายที่มีอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป

โรคเก๊าท์เกิดจากการที่ระดับของกรดยูริกสูงในเลือด ซึ่งเป็นผลมาจากการสะสมกรดยูริคในร่างกายจำนวนมาก การที่ร่างกายมีกรดยูริคสะสมมากกว่าปกติ เป็นระยะเวลานาน ก็จะไปตกตะกอนอยู่บริเวณรอบๆ ข้อ หรือภายในข้อทำให้เกิดการอักเสบขึ้น กรดยูริคเองเกิดจากการย่อยสลายสารพิวรีน ซึ่งพบได้ในเนื้อสัตว์ปีก ข้าวสาลี ยอดผัก เครื่องในสัตว์ เช่น ตับ, เซี่ยงจี้ เป็นต้น

การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเก๊าท์ เนื่องจากสุราไปขัดขวางกระบวนการขับกรดยูริกออกจากร่างกาย โดยการดื่มสุรา หรือการดื่มเบียร์เพียงวันละ 2-3 แก้ว ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเก๊าท์มากกว่าคนที่ไม่ดื่มเบียร์ถึง 2 เท่าครึ่ง และหากดื่มสุราวันละ 2-3 แก้ว จะเสี่ยงเป็นเป็นโรคเก๊าท์ มากกว่าคนที่ไม่ดื่มถึง 1.6 เท่าตัว โดยเฉพาะการดื่มเบียร์ ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้ออักเสบได้ทันที เพราะเบียร์มีสารกวาโนซีน (Guanosine) ซึ่งเปลี่ยนสภาพเป็นกรดยูริกในร่างกายได้มาก ดังนั้นการหยุดดื่ม หรือลดการดื่มสุราลง ก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตวาย ซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อนของโรคเก๊าท์ได้อีกทางหนึ่งด้วย